ภ.จว.สมุทรสาคร

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

1

27

103

ด.ต.สมศักดิ์ พงอุดทา

ด.ต.อนุสรณ์ บรรเทิงสุข

ด.ต.อะลาม ครุฑจู

ศักดิ์

ดุก

ลาม

สภ.โคกขาม

สภ.โคกขาม

สภ.โคกขาม

ร.2 รร.7

-

-

-

-

ร.3 รร.7

51

ร.ต.ต.วรพล(อำนาจ อ่อนยิ่ง) อัศวงษ์

แอร์

สภ.กระทุ่มแบน

ร.4 รร.7

124

ด.ต.ละออง เพ็ชรทอง

ออง

สภ.บ้านแพ้ว

ร.5 รร.7

6

ด.ต.โชคชัย นำพละอภิเดชสกุล

-

นปพ.

ร.6 รร.7

7

68

ด.ต.มานพ วงษ์นารี

ด.ต.ชูชาติ อาจปรุ

ช้าง

ชาติ

สภ.เมือง

สภ.กระทุ่มแบน

ร.1 กฝ.1

-

-

-

-

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.0

0

ด.ต.

-

-

 

สถานที่ทำงาน